• Bếp từ Giovani G-270SD

  Bếp từ Giovani G-270SD

  Giá hãng 22,800.000
  Giá bán 20,520.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 700x400mm
  Kích thước khoét đá 660x335mm

 • Bếp từ giovani GC-73022TSC

  Bếp từ Giovani GC-73022 TSC

  Giá hãng 23,300.000
  Giá bán 20,970.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-390SD

  Bếp từ Giovani G-390SD

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 24,280.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 780x370mm
  Kích thước khoét đá: 755x345mm

 • Bếp từ giovani GC-73033TSC

  Bếp từ Giovani GC-73033TSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-490RT

  Bếp từ Giovani G-490RT

  Giá hãng 34,130.000
  Giá bán 30,700.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 900x350mm
  Kích thước khoét đá 880x330mm

 • Bếp từ Giovani G-282T

  Giá hãng 11,980.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 680x390mm
  Kích thước khoét đá 660x360mm

 • Bếp từ Giovani G-272T

  Bếp từ Giovani G-272T

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 9,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x420mm
  Kích thước khoét đá 695x395mm

 • Bếp từ Giovani G-270TC

  Bếp từ Giovani G-270TC

  Giá hãng 22,800.000
  Giá bán 20,520.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 700x400mm
  Kích thước khoét đá 660x335mm

 • Bếp từ Giovani G-262T

  Giá hãng 18,590.000
  Giá bán 14,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-252T

  Bếp từ Giovani G-252T

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 7,880.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp từ Giovani G-44T

  Bếp từ Giovani G-44T

  Giá hãng 35,950.000
  Giá bán 28,760.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính: 592x522mm
  Kích thước khoét đá: 568x498mm

 • Bếp từ Giovani G-33T

  Bếp từ Giovani G-33T

  Giá hãng 26,800.000
  Giá bán 21,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 760 x 430mm
  Kích thước khoét đá 730 x 410mm

 • Bếp từ Giovani G-22T

  Bếp từ Giovani G-22T

  Giá hãng 18,800.000
  Giá bán 15,040.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 730 x 420 mm
  Kích thước khoét đá 675 x 395 mm

 • Bếp từ Giovani G-242T

  Bếp từ Giovani G-242T

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 9,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690 x 420 mm
  Kích thước khoét đá 635 x 395 mm