• Bếp từ Faster FS-628I

  Bếp từ Faster FS-628I

  Giá hãng 10,990.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  KT mặt kính: 740x420mm
  KT khoét đá: 680x400mm

 • Bếp từ Faster FS-188I

  Bếp từ Faster FS-188I

  Giá hãng 1,600.000
  Giá bán 1,300.000

  Loại bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 370x290mm

 • Bếp từ Faster FS-120DI

  Bếp từ Faster FS-120DI

  Giá hãng 6,000.000
  Giá bán 4,500.000

  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 510x300mm
  Kích thước khoét đá 495x275mm

 • bếp từ Faster FS-288I

  Bếp từ Faster FS-288I

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:680x400mm

 • Faster FS 3SI

  Bếp từ Faster FS 3SI

  Giá hãng 21,900.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 600 x 520mm
  Kích thước cắt đá: 540 x 480mm

 • Bếp từ Faster FS – 960TS

  Bếp từ Faster FS – 960TS

  Giá hãng 88,800.000
  Giá bán 65,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 880 x 550mm
  Kích thước cắt đá: 850 x 490mm

 • Bếp từ đôi Faster FS 2SI

  Bếp từ Faster FS-2SI

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 710 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 330mm

 • Bếp từ Faster FS-ID266

  Bếp từ Faster FS-ID266

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 710 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 330mm

 • Bếp từ Faster FS-ID288

  Bếp từ Faster FS-ID288

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 14,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 770 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 410mm

 • Bếp từ Faster FS 740I

  Bếp từ Faster FS 740I

  Giá hãng 21,900.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 700 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 330mm

 • Bếp từ Faster FS-218CI

  Bếp từ Faster FS-218CI

  Giá hãng 10,980.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 740 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • Bếp từ Faster FS 741GI

  Bếp từ Faster FS 741GI

  Giá hãng 22,990.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ Faster FS 742G

  Bếp từ Faster FS 742G

  Giá hãng 24,990.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 720 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 690 x 390mm

 • Bếp từ Faster FS782I

  Bếp từ Faster FS782I

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm

 • Bếp từ Faster FS712I

  Bếp từ Faster FS712I

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm

 • Bếp điện từ Faster FS-AA162I

  Bếp điện từ Faster FS-AA162I

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm

 • Bếp từ Faster FS 218MI

  Bếp từ Faster FS 218MI

  Giá hãng 13,990.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm

 • Bếp từ Faster Fs 741GI

  Bếp từ Faster Fs 741GI

  Giá hãng 25,990.000
  Giá bán 20,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Germany
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm