• Bếp từ Fagor IF-ZONE33S

  Giá hãng 33,600.000
  Giá bán 28,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE33AS

  Giá hãng 34,500.000
  Giá bán 25,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE40HS

  Giá hãng 34,800.000
  Giá bán 28,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-30BLX

  Giá hãng 39,800.000
  Giá bán 35,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-900BS

  Giá hãng 59,900.000
  Giá bán 44,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 929x510mm
  Kích thước khoét đá: 900x490mm

 • Bếp từ Fagor FPI2073S

  Giá hãng 21,000.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x410mm

 • Bếp từ Fagor IF-730AS

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 690x395mm

 • Bếp từ Fagor IF-700CS

  Giá hãng 27,500.000
  Giá bán 21,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 700x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor FPI-3360S

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 15,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor FPI3350S

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 15,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-330ASCN

  Giá hãng 32,500.000
  Giá bán 21,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 550x480mm

 • Bếp từ Fagor SI-33C

  Giá hãng 27,900.000
  Giá bán 13,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp:580x510mm
  Kích thước khoét đá:550x480mm