• Bếp từ Dmestik ES-753DKI

  Bếp từ Dmestik ES-753DKI

  Giá hãng 23,900.000
  Giá bán 20,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x390mm
  Kích thước khoét đá:735x355mm

 • Bếp từ Dmestik ES-721DKT

  Bếp từ Dmestik ES-721DKT

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp từ Dmestik ES-721DKI

  Bếp từ Dmestik ES-721DKI

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 15,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x340mm

 • Bếp từ Dmestik ES-742DKI

  Bếp từ Dmestik ES-742DKI

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp từ Dmestik NA-772IB

  Bếp từ Dmestik NA-772IB

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 15,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp từ Dmestik ES603 DKI

  Bếp từ Dmestik ES-603DKI

  Giá hãng 24,000.000
  Giá bán 20,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:555x485mm

 • Bếp từ Dmestik ES-722DKI

  Bếp từ Dmestik ES-722DKI

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:700x400mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp từ Dmestik ES-555DKI

  Bếp từ Dmestik ES-555DKI

  Giá hãng 12,990.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:735x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp từ Dmestik ES01DKI

  Bếp từ Dmestik ES01DKI

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:735x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm