• Bếp từ chefs eh-dih321

  Bếp từ Chefs EH-DIH321

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • Bếp từ Chefs DIH-888P

  Bếp từ Chefs DIH-888P

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 18,275.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 370mm

   

 • Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Giá hãng 2,150.000
  Giá bán 1,290.000

  Bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính 385x310mm

 • Bếp từ chefs eh-DIH888

  Bếp từ Chefs EH-DIH888

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 18,275.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 370mm

   

 • Bếp từ Chefs EH-DIH366

  Bếp từ Chefs EH-DIH366

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức( Made in Germany)
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH866

  Bếp từ Chefs EH-DIH866

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 330mm

 • Bếp từ chefs eh-DIH343

  Bếp từ Chefs EH-DIH343

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ :  Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH330

  Bếp từ Chefs EH-DIH330

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH333

  Bếp từ Chefs EH-DIH333

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs eh-dih 2000A

  Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ :  Việt Nam
  Kích thước mặt: 690 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 390mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH32A

  Bếp từ Chefs EH-DIH32A

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 520 x 300mm
  Kích thước cắt đá: 480 x 250mm

 • Bếp từ chefs eh-dih 32B

  Bếp từ Chefs EH-DIH32B

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 520 x 300mm
  Kích thước cắt đá: 480 x 250mm

 • Bếp từ Chefs EH-IH555

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 22,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức ( Made in Germany)
  Kích thước mặt: 620 x 520mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm

 • Bếp từ Chefs EH-IH545

  Bếp từ Chefs EH-IH545

  Giá hãng 18,490.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Made in Spain
  Kích thước mặt: 600 x 520mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm

 • Bếp từ CHefs EH-IH534

  Bếp từ Chefs EH-IH534

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 720 x 390mm

 • Bếp từ chefs eh-ih566

  Bếp từ Chefs EH-IH566

  Giá hãng 25,900.000
  Giá bán 20,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức ( Made in Germany)
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 410mm