• Bếp từ Cata IB 2 Plus BK

  Bếp từ Cata IB 2Plus BK

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x330mm

 • Bếp từ cata ISB-603WH

  Bếp từ Cata ISB 603 WH

  Giá hãng 20,999.000
  Giá bán 15,960.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata ISB 603BK

  Bếp từ Cata ISB 603BK

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IF-6011BK

  Bếp từ Cata IF 6011 BK

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 17,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IF 6002BK

  Bếp từ Cata IF 6002 BK

  Giá hãng 24,970.000
  Giá bán 21,225.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • bếp từ Cata IB 3102BK

  Bếp từ Cata IB 3102BK

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 9,350.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:520x298mm
  Kích thước khoét đá:500x275mm

 • Bếp từ Cata IB-6030X

  Bếp từ Cata IB 6030X

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 15,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ cata IB-772

  Bếp từ Cata IB 772

  Giá hãng 17,000.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp từ cata IB 753 BK

  Bếp từ Cata IB 753 BK

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 14,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x390mm
  Kích thước khoét đá:750x370mm

 • bếp từ Cata IB-633X

  Bếp từ Cata IB 633X

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 14,643.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB 604bk

  Bếp từ Cata IB 604 BK

  Giá hãng 18,200.000
  Giá bán 15,280.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB 603 WH

  Bếp từ Cata IB 603 WH

  Giá hãng 17,000.000
  Giá bán 13,560.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB-603BK

  Bếp từ Cata IB 603 BK

  Giá hãng 16,000.000
  Giá bán 10,350.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB-302BK

  Bếp từ Cata IB 302 BK

  Giá hãng 10,000.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:520x298mm
  Kích thước khoét đá:500x275mm

 • Bếp từ Cata I 6004BK

  Bếp từ Cata I 6004BK

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp từ Cata GiGa-750BK

  Bếp từ Cata GIGA 750 BK

  Giá hãng 44,000.000
  Giá bán 32,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x520mm
  Kích thước khoét đá:755x495mm

 • Bếp từ Cata GiGA-600BK

  Bếp từ Cata GIGA 600 BK

  Giá hãng 27,000.000
  Giá bán 21,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm