• Bếp từ Canzy-06i

  Bếp từ Canzy CZ-06I

  Giá hãng 9,680.000
  Giá bán 3,990.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  KT mặt kính: 730x430mm
  KT khoét đá: 680x390mm

 • bếp từ canzy cz-3002ssi

  Bếp từ Canzy CZ-3002SSI

  Giá hãng 7,980.000
  Giá bán 5,586.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  KT mặt kính: 730x430mm
  KT khoét đá: 710x400mm

 • Bếp từ canzy cz-86HP

  Bếp từ Canzy CZ-86HP

  Giá hãng 16,990.000
  Giá bán 12,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Canzy CZ-177

  Bếp từ Canzy CZ-177

  Giá hãng 2,250.000
  Giá bán 1,500.000

  Loại: bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 360x300mm

 • Bếp từ Canzy CZ-818

  Bếp từ Canzy CZ-818

  Giá hãng 4,980.000
  Giá bán 3,150.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 510x300mm
  Kích thước khoét đá 490x270mm

 • Bếp từ Canzy CZ-26B

  Bếp từ Canzy CZ-26B

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp từ Canzy CZ-II822

  Bếp từ Canzy CZ-II822

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 15,984.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 665x330mm

 • Bếp từ Canzy CZ-IG822

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 665x330mm

 • Bếp từ Canzy CZ-IB822

  Bếp từ Canzy CZ-IB822

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 15,984.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 665x330mm

 • Bếp từ Canzy CZ-BM721T

  Bếp từ Canzy CZ-BM721T

  Giá hãng 22,980.000
  Giá bán 18,384.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 680x370mm
  Kích thước khoét đá 660x320mm

 • Bếp từ Canzy CZ 600-2GIB

  Bếp từ Canzy CZ 600-2GIB

  Giá hãng 19,880.000
  Giá bán 14,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp từ canzy CZ 500-2ID

  Bếp từ Canzy CZ 500-2ID

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 10,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp từ canzy CZ-933

  Bếp từ Canzy CZ-933

  Giá hãng 15,680.000
  Giá bán 12,544.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 590x520mm
  Kích thước khoét đá 562x492mm

 • Bếp từ Canzy CZ-930I

  Bếp từ Canzy CZ-930I

  Giá hãng 9,890.000
  Giá bán 6,923.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 680x390mm

 • Bếp từ Canzy CZ-927

  Bếp từ Canzy CZ-927

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 11,184.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • bếp từ canzy cz-834

  Bếp từ Canzy CZ-Mix834

  Giá hãng 22,980.000
  Giá bán 17,235.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 600x520mm
  Kích thước khoét đá: 535x480mm

 • Bếp từ canzy cz-923

  Bếp từ Canzy CZ-923

  Giá hãng 12,980.000
  Giá bán 9,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính: 750x450mm
  Kích thước khoét đá: 710x400mm

 • Bếp từ Canzy CZ-900GB

  Bếp từ Canzy CZ-900GB

  Giá hãng 10,980.000
  Giá bán 8,235.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x400mm

 • bếp từ canzy cz 72ibs

  Bếp từ Canzy CZ-72IBS

  Giá hãng 23,980.000
  Giá bán 17,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 700x400mm

 • Bếp từ canzy cz 400-3ss

  Bếp từ Canzy CZ 400-3SS

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 10,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 562x492mm

 • bếp từ canzy CZ-09I

  Bếp từ Canzy CZ-09I

  Giá hãng 11,980.000
  Giá bán 10,782.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 680x390mm