• bếp từ Bosch PPI82560MS

  Bếp từ Bosch PPI82560MS

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 13,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt kính:780x450mm
  Kích thước khoét đá:700x400mm

 • bếp từ Bosch PID631BB1E

  Bếp từ Bosch PID631BB1E

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:606x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Bosch PXE675DC1E

  Bếp từ Bosch PXE675DC1E

  Giá hãng 36,000.000
  Giá bán 22,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:606x527mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Giá hãng 58,400.000
  Giá bán 36,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:916x527mm
  Kích thước khoét đá:880x490mm

 • Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 19,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:606x527mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm