• Bếp từ Batani EG-338

  Bếp từ Batani EG-338

  Giá hãng 10,900.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp từ Batani EG-338S

  Bếp từ Batani EG-338S

  Giá hãng 10,900.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:730x410mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp từ Batani EG-02P6

  Bếp từ Batani EG-02P6

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 8,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:520x360mm
  Kích thước khoét đá:500x300mm

 • Bếp từ Batani EG-15

  Bếp từ Batani EG-15

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp từ Batani EG-38A

  Bếp từ Batani EG-38A

  Giá hãng 10,600.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:760x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm