• Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Giá hãng 11,700.000
  Giá bán 9,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2B

  Bếp điện từ Taka IR2B

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR3A

  Bếp điện từ Taka IR3A

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp điện từ Taka IR2A2

  Bếp điện từ Taka IR2A2

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR3B

  Bếp điện từ Taka IR3B

  Giá hãng 11,200.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:760x430mm
  Kích thước khoét đá:730x410mm

 • Bếp điện từ Taka IR3T

  Bếp điện từ Taka IR3T

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2T

  Bếp điện từ Taka IR2T

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2ND

  Bếp điện từ Taka IR2ND

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3ND

  Bếp điện từ Taka IR3ND

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka IR2EU

  Bếp điện từ Taka IR2EU

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3EU

  Bếp điện từ Taka IR3EU

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 14,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm