• Bếp điện từ Sevilla SV-189TS

  Bếp điện từ Sevilla SV-189TS

  Giá hãng 5,890.000
  Giá bán 4,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  KT mặt kính:730x430mm
  KT khoét đá:710x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-903IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-903IH

  Giá hãng 24,380.000
  Giá bán 19,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:750x450mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-83IC

  Bếp điện từ Sevilla SV-83IC

  Giá hãng 19,680.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-802IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-802IH

  Giá hãng 12,680.000
  Giá bán 9,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-213IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-213IH

  Giá hãng 14,380.000
  Giá bán 11,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:690x410mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-233IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-233IH

  Giá hãng 14,380.000
  Giá bán 11,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:590*520mm
  Kích thước khoét đá:560*490mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

  Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

  Giá hãng 6,890.000
  Giá bán 4,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730*430mm
  Kích thước khoét đá:710*390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-838IC

  Bếp điện từ Sevilla SV-838IC

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730*430mm
  Kích thước khoét đá:710*400mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-803IC

  Bếp điện từ Sevilla SV-803IC

  Giá hãng 19,890.000
  Giá bán 15,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:780*430mm
  Kích thước khoét đá:760*400mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-813IC

  Bếp điện từ Sevilla SV-813IC

  Giá hãng 19,890.000
  Giá bán 15,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm