• Bếp điện từ Munchen M569

  Bếp điện từ Munchen M569

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x390mm

 • Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Giá hãng 20,207.000
  Giá bán 18,370.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,675.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 17,385.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:710x435mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Giá hãng 19,300.000
  Giá bán 17,435.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:580x510mm
  Kích thước khoét đá:555x485mm

 • Bếp điện từ Munchen GM6318

  Bếp điện từ Munchen GM6318

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 20,250.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:770x430mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm