• Bếp điện từ Lorca LCE 816

  Bếp điện từ Lorca LCE-816

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  KT mặt kính: 730x420mm
  KT khoét đá: 660x380mm

 • bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 5,340.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt bếp: 710 X420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • bếp điện từ Lorca LCE-877

  Bếp điện từ Lorca LCE-877

  Giá hãng 13,890.000
  Giá bán 11,806.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • bếp điện từ lorca TA-1007ec

  Bếp điện từ Lorca TA-1007EC

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 6,790.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt: 710×420 mm
  Kích thước khoét đá: 670×400 mm

 • Bếp điện từ Lorca LCE-886

  Bếp điện từ Lorca LCE-886

  Giá hãng 9,980.000
  Giá bán 8,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt: 730×420 mm
  Kích thước cắt đá: 670×400 mm

 • bếp điện từ lorca LCE-866

  Bếp điện từ Lorca LCE-866

  Giá hãng 15,390.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 780 X430mm
  Kích thước cắt đá: 685 x 385mm

 • bếp điện từ lorca lce 826

  Bếp điện từ Lorca LCE-826

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 12,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • bếp điện từ Lorca LCE-819

  Bếp điện từ Lorca LCE-819

  Giá hãng 19,850.000
  Giá bán 16,870.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 380mm

 • bếp điện từ Lorca LCE 807

  Bếp điện từ Lorca LCE-807

  Giá hãng 15,890.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Lorca LCE 806

  Bếp điện từ Lorca LCE-806

  Giá hãng 11,290.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước cắt đá: 685 x 385mm

 • Bếp điện từ Lorca LCE 307

  Bếp điện từ Lorca LCE-307

  Giá hãng 17,990.000
  Giá bán 15,290.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt bếp: 780 X430mm
  Kích thước khoét đá: 750x400mm

 • bếp điện từ Lorca LCE 306

  Bếp điện từ Lorca LCE-306

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,457.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước bề mặt: 770×450 mm
  Kích thước lỗ cắt đá: 720 x420mm