• Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Giá hãng 21,990.000
  Giá bán 18,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:800x450mm
  Kích thước khoét đá:775x405mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-6900B

  Bếp điện từ Kocher EI-6900B

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 6,990.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:670x360mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-722

  Bếp điện từ Kocher EI-722

  Giá hãng 12,890.000
  Giá bán 11,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-730S

  Bếp điện từ Kocher EI-730S

  Giá hãng 15,690.000
  Giá bán 14,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-735S

  Bếp điện từ Kocher EI-735S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 14,951.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-733S

  Bếp điện từ Kocher EI-733S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 14,951.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-737S

  Bếp điện từ Kocher EI-737S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 15,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm