• Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Giá hãng 24,960.000
  Giá bán 20,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:710x400mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Giá hãng 25,960.000
  Giá bán 20,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:580x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Giá hãng 26,960.000
  Giá bán 21,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:770x450mm.
  Kích thước khoét đá:750x430mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-306

  Bếp điện từ Grasso GS-306

  Giá hãng 15,960.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:590x520mm.
  Kích thước khoét đá:560x485mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Giá hãng 12,950.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Giá hãng 10,960.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Giá hãng 7,850.000
  Giá bán 5,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:680x390mm