• Bếp điện từ giovani gc-73031hsc

  Bếp điện từ Giovani GC-73031 HSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 22,050.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Giá hãng 36,950.000
  Giá bán 26,560.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592 x 522mm
  Kích thước khoét đá 568 x 498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 24,280.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-361SD

  Bếp điện từ Giovani G-361SD

  Giá hãng 26,900.000
  Giá bán 24,210.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 580x510mm
  Kích thước khoét đá 560x490mm

 • Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Giá hãng 29,600.000
  Giá bán 23,960.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592x522mm
  Kích thước khoét đá 568x498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Giá hãng 26,800.000
  Giá bán 21,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 760x430mm
  Kích thước khoét đá 730x410mm

 • Bếp điện từ Giovani G-281ET

  Bếp điện từ Giovani G-281ET

  Giá hãng 12,980.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 680x390mm
  Kích thước khoét đá 680x360mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271ET

  Bếp điện từ Giovani G-271ET

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 675x390mm

 • Bếp điện từ Giovani G-261ET

  Bếp điện từ Giovani G-261ET

  Giá hãng 19,670.000
  Giá bán 15,730.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-252T

  Bếp từ Giovani G-252T

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 7,880.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-251ET

  Bếp điện từ Giovani G-251ET

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 7,880.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 640x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-241ET

  Bếp điện từ Giovani G-241ET

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x695mm

 • Bếp điện từ Giovani G-211ET

  Bếp điện từ Giovani G-211ET

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 15,840.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Giá hãng 28,900.000
  Giá bán 26,010.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 580 x 510mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm