• Bếp điện từ Faster FS782HI

  Bếp điện từ Faster FS782HI

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  KT mặt kính: 710x410mm
  KT khoét đá: 680x380mm

 • bếp điện từ faster fs-288i

  Bếp điện từ Faster FS-288HI

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:675x375mm

 • Bếp điện từ Faster FS MIX288

  Bếp điện từ Faster FS MIX288

  Giá hãng 19,900.000
  Giá bán 14,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Spain
  Kích thước mặt: 730 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 700 x 330mm

 • Bếp điện từ Faster FS MIX266

  Bếp điện từ Faster FS MIX266

  Giá hãng 19,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Spain
  Kích thước mặt: 730 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 700 x 330mm

 • Bếp điện từ Faster FS MIX388

  Bếp điện từ Faster FS MIX388

  Giá hãng 23,980.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in spain
  Kích thước mặt: 830 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 780 x 410mm

 • Bếp điện Faster FS-2SIR

  Bếp điện Faster FS-2SIR

  Giá hãng 19,900.000
  Giá bán 15,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Spain
  Kích thước mặt: 730 x 400mm
  Kích thước cắt đá: 700 x 330mm

 • Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Giá hãng 30,800.000
  Giá bán 25,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm

 • Bếp điện từ Faster FS-740IR

  Bếp điện từ Faster FS-740IR

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm

 • Bếp điện từ Faster FS218CIH

  Bếp điện từ Faster FS218CIH

  Giá hãng 10,980.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 740 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm

 • Bếp điện từ Faster FS 712HI

  Bếp điện từ Faster FS 712HI

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm

 • Bếp điện từ Faster FS638HI

  Bếp điện từ Faster FS638HI

  Giá hãng 13,990.000
  Giá bán 9,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 760 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 730 x 400mm

 • Bếp điện từ Faster FS 628HI

  Bếp điện từ Faster FS 628HI

  Giá hãng 10,990.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 740 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • Bếp điện từ Faster FS-218MIH

  Bếp điện từ Faster FS-218MIH

  Giá hãng 13,990.000
  Giá bán 11,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm