• Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Giá hãng 10,800.000
  Giá bán 8,640.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,6x405mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE269

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE269

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,440.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x400mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE288

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE288

  Giá hãng 16,900.000
  Giá bán 13,520.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 69,5x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE316

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE316

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 15,840.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 69,5x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,820.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:68,5×38,5mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Giá hãng 23,890.000
  Giá bán 21,501.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt: 760x450mm
  Kích thước khoét đá: 720x390mm