• Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức ( Made in Germay)
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 410mm

 • Bếp điện từ CHefs eh-MIx545

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix545

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 620 x 520mm
  Kích thước cắt đá: 580 x 490mm

 • bếp điện từ chefs eh-mix544

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix544P

  Giá hãng 17,990.000
  Giá bán 16,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 810 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 775 x 400mm

 • Bếp điện từ chefs EH-mix534

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix534

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 720 x 390mm

 • Bếp điện từ Chefs eh-mix866

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix866

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 690 x 330mm

 • Bếp điện từ chefs EH-Mix343

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix343

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix330

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix330

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Viêt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 390mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix333

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix333

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp điện từ Chefs eh-mix321

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix321

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix2000A

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 690 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 390mm