• Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 10,978.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Giá hãng 17,980.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • bếp điện từ canzy CZ-26HB

  Bếp điện từ Canzy CZ-26HB

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp từ Canzy CZ-26B

  Bếp từ Canzy CZ-26B

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-MIX833

  Bếp điện từ Canzy CZ-Mix833

  Giá hãng 24,980.000
  Giá bán 18,735.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 810x450mm
  Kích thước khoét đá: 775x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-QH02

  Bếp điện từ Canzy CZ-QH02

  Giá hãng 22,980.000
  Giá bán 14,937.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-QD03

  Bếp điện từ Canzy CZ-QD03

  Giá hãng 29,980.000
  Giá bán 19,487.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-QD02

  Bếp điện từ Canzy CZ-QD02

  Giá hãng 27,980.000
  Giá bán 18,187.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-935

  Bếp điện từ Canzy CZ-935

  Giá hãng 15,980.000
  Giá bán 12,784.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 780x450mm
  Kích thước khoét đá 760x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-930H

  Bếp điện từ Canzy CZ-930H

  Giá hãng 9,680.000
  Giá bán 6,923.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 680x390mm

 • Bếp điện từ canzy cz-bmix740t

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix740T

  Giá hãng 25,980.000
  Giá bán 19,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 700x370mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-823S

  Bếp điện từ Canzy CZ-823S

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 700x330mm

 • bếp điện từ Canzy-Mix823

  Bếp điện từ Canzy CZ-Mix823

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 700x330mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-3002GS

  Bếp điện từ Canzy CZ-3002GSI

  Giá hãng 7,980.000
  Giá bán 5,586.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-937

  Bếp điện từ Canzy CZ-937

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 11,184.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-925

  Bếp điện từ Canzy CZ-925

  Giá hãng 12,980.000
  Giá bán 10,384.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-900GEB

  Bếp điện từ Canzy CZ-900GEB

  Giá hãng 10,980.000
  Giá bán 8,235.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x400mm

 • bếp điện từ canzy CZ-823G

  Bếp điện từ Canzy CZ-Mix823G

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 700x330mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-720SR

  Bếp điện từ Canzy CZ-720SR

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIH

  Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIH

  Giá hãng 21,980.000
  Giá bán 16,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 600x520mm
  Kích thước khoét đá 575x495mm

 • Bếp điện từ canzy CZ 600-2GIH

  Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH

  Giá hãng 19,980.000
  Giá bán 14,985.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL

  Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 10,987.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 600x520mm
  Kích thước khoét đá 575x495mm

 • Bếp điện từ canzy cz 400-3ges

  Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES

  Giá hãng 14,890.000
  Giá bán 11,167.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 780x430mm
  Kích thước khoét đá 760x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-323IH

  Bếp điện từ Canzy CZ-323IH

  Giá hãng 24,980.000
  Giá bán 18,735.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 585x515mm
  Kích thước khoét đá 570x495mm