• Bếp điện từ assisi AS-Mix 681

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix681

  Giá hãng 7,800.000
  Giá bán 6,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 680 x 380mm
  Kích thước cắt đá: 650 x 350mm

 • bếp điện từ assisi as mix 735

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix735 New

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • bếp điện từ assisi AS-mix731

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix 731

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp điện từ assisi as-mix731new

  Bếp điện từ AS-Mix 731 New

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 11,040.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm