• Bếp điện từ Arber AB278

  Bếp điện từ Arber AB278

  Giá hãng 11,600.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  KT mặt kính:720x430mm
  KT khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-374S

  Bếp điện từ Arber AB-374S

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 12,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:715x420mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-372

  Bếp điện từ Arber AB-372

  Giá hãng 13,250.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:715x420mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-377

  Bếp điện từ Arber AB-377

  Giá hãng 14,250.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:715x420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Arber AB-321

  Bếp điện từ Arber AB-321

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 15,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:592x522mm
  Kích thước khoét đá:568x498mm

 • Bếp điện từ Arber AB-380

  Bếp điện từ Arber AB-380

  Giá hãng 10,000.000
  Giá bán 8,613.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:710x420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Arber AB-221S

  Bếp điện từ Arber AB-221S

  Giá hãng 22,800.000
  Giá bán 15,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:760x460mm
  Kích thước khoét đá:730x430mm

 • Bếp điện từ Arber AB-385

  Bếp điện từ Arber AB-385

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 11,550.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:715x420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Arber AB-389

  Bếp điện từ Arber AB-389

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-391

  Bếp điện từ Arber AB-391

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 8,750.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-EI601

  Bếp điện từ Arber AB-EI601

  Giá hãng 10,200.000
  Giá bán 7,350.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:600x400mm
  Kích thước khoét đá:560x360mm

 • Bếp điện từ Arber AB889

  Bếp điện từ Arber AB889

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 9,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB408B

  Bếp điện từ Arber AB408B

  Giá hãng 15,300.000
  Giá bán 10,150.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber MLS559

  Bếp điện từ Arber MLS559

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 15,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:592x522mm
  Kích thước khoét đá:568x498mm

 • Bếp điện từ Arber ABLUXURY868IC

  Bếp điện từ Arber ABLUXURY868IC

  Giá hãng 18,890.000
  Giá bán 12,890.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB665

  Bếp điện từ Arber AB665

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm