• Phòng xông hơi Nofer VS-803

  Phòng xông hơi Nofer VS-803

  Giá hãng 60,800.000
  Giá bán 54,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1150x900x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Giá hãng 61,290.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1050x1050x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-107

  Phòng xông hơi Govern JS-107

  Giá hãng 68,650.000
  Giá bán 58,352.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-805

  Phòng xông hơi Nofer VS-805

  Giá hãng 69,200.000
  Giá bán 62,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1380x860x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-102

  Phòng xông hơi Govern JS-102P

  Giá hãng 63,595.000
  Giá bán 54,055.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

   

 • phòng xông hơi Govern JS-101P

  Phòng xông hơi Govern JS-101P

  Giá hãng 61,630.000
  Giá bán 52,385.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  KT: 900x900x2150mm

   

 • phòng xông hơi govern js-103

  Phòng xông hơi Govern JS-103P

  Giá hãng 65,190.000
  Giá bán 55,412.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1050x1050x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Brother PDM09

  Giá hãng 67,927.000
  Giá bán 52,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1700x900x2150mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM08

  Giá hãng 71,700.000
  Giá bán 50,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1500x850x2100mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-15

  Giá hãng 70,300.000
  Giá bán 58,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2200mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-16

  Giá hãng 71,300.000
  Giá bán 59,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,1m;1,2m;1,3m

 • Phòng xông hơi ướt 16-08

  Giá hãng 66,294.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1200x850x2100mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-14

  Giá hãng 65,600.000
  Giá bán 56,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:0,9m; 1m; 1,1m

 • Phòng xông hơi ướt 16-13

  Giá hãng 65,842.000
  Giá bán 54,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900mm&1000mm

 • Phòng xông hơi khô PK-26

  Giá hãng 77,500.000
  Giá bán 52,000.000

  Loại: Phòng xông hơi khô
  Kích thước: 2500x1500x2000mm
  Nhận thi công theo kích thước
  LH ngay: 0978.622.162

 • phòng xông hơi brother BL-2018

  Phòng xông hơi Brother BL-2018

  Giá hãng 61,857.000
  Giá bán 55,230.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông khô kết hợp ướt
  kích thước:1600x1180x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother BL-2016

  Phòng xông hơi Brother BL-2016

  Giá hãng 60,980.000
  Giá bán 54,400.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp uớt
  kích thước:1600x1180x2100mm

 • Phòng xông hơi Euroking EU-A806

  Phòng xông hơi Euroking EU-A806

  Giá hãng 64,241.000
  Giá bán 54,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1000x850x2200mm

 • phòng xông hơi Euroking EU-A803

  Phòng xông hơi Euroking A-803

  Giá hãng 65,603.000
  Giá bán 55,760.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1000x850x2200mm

 • Phòng xông hơi Euroking EU-A802

  Phòng xông hơi Euroking EU-A802

  Giá hãng 67,850.000
  Giá bán 56,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1180x850x2200mm

 • phòng xông hơi Euroking EU-8855

  Phòng xông hơi Euroking EU-8855

  Giá hãng 66,425.000
  Giá bán 53,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1500x850x2150mm

 • Phòng xông hơi Euroking EU-8047

  Phòng xông hơi Euroking EU-8047

  Giá hãng 51,000.000
  Giá bán 43,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900x900x2200mm

 • phòng xông hơi Euroking EU-8037

  Phòng xông hơi Euroking EU-8037

  Giá hãng 67,620.000
  Giá bán 57,470.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350x950x2100mm

 • Phòng xông hơi Appollo SA-1212L

  Phòng xông hơi Appollo SA-1212L

  Giá hãng 67,000.000
  Giá bán 60,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước:1200x1200x2080mm