• Phòng xông hơi Daros 16-06

  Phòng xông hơi ướt 16-06

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1400mm & 1700mm

 • phòng xông hơi govern JS-0907

  Phòng xông hơi Govern JS-0907

  Giá hãng 95,650.000
  Giá bán 82,152.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-04

  Phòng xông hơi khô uớt HT-04

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi Daros HT-05

  Phòng xông hơi khô ướt HT-05

  Giá hãng 123,600.000
  Giá bán 107,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1,7m;1,85m;1,9m

 • Phòng xông hơi govern JS-110P

  Phòng xông hơi Govern JS-110P

  Giá hãng 95,880.000
  Giá bán 81,498.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTVP

  Giá hãng 125,260.000
  Giá bán 106,471.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTV

  Giá hãng 105,880.000
  Giá bán 89,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-0908P

  Giá hãng 112,980.000
  Giá bán 96,030.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Có 2 kích thước:1700x900x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-109P

  Phòng xông hơi Govern JS-109P

  Giá hãng 90,890.000
  Giá bán 72,256.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

   

 • phòng xông hơi Govern JS-110P

  Phòng xông hơi Govern JS-110P

  Giá hãng 95,880.000
  Giá bán 81,498.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051P

  Giá hãng 146,880.000
  Giá bán 124,848.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-0907P

  Giá hãng 109,960.000
  Giá bán 93,460.000

  ảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Kawa KW-GT0215F

  Phòng xông hơi Kawa KW-GT0215F

  Giá hãng 118,500.000
  Giá bán 95,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông ướt
  Kích thước:1800x980x2150mm

 • phòng xông hoi Kawa KW-013

  Phòng xông hơi Kawa KW-013

  Giá hãng 113,000.000
  Giá bán 83,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông khô
  KT: 1700x850x2150mm

 • phòng xông hơi kawa kw-017

  Phòng xông hơi Kawa KW-017

  Giá hãng 230,000.000
  Giá bán 170,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Phòng xông khô kết hợp ướt
  Đóng theo yêu cầu

 • phòng xông hơi kawa KW-009

  Phòng xông hơi Kawa KW-009

  Giá hãng 136,500.000
  Giá bán 119,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Liên hệ: 0978.622.162

 • phòng xông hơi kawa 8856

  Phòng xông hơi Kawa KW-D8856

  Giá hãng 116,000.000
  Giá bán 98,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô ướt kết hợp
  KT: 1600x1200x2280mm

 • Phòng xông hơi Kawa-D8862

  Giá hãng 155,000.000
  Giá bán 97,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Có 4 kích thước

 • Phòng xông hơi HT-13

  Giá hãng 102,200.000
  Giá bán 84,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1500x1050x2000mm

 • Phòng xông hơi khô HT-11

  Giá hãng 119,885.000
  Giá bán 99,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1600x1600x2100m

 • Phòng xông hơi khô HT-12

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô HT-10

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-03

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-02

  Giá hãng 118,000.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1700x1100x2150mm