• máy rửa bát Bosch SMS63L02EA

  Máy rửa bát Bosch SMS63L02EA

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,850.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước:84,5x60x60cm

 • Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

  Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

  Giá hãng 27,900.000
  Giá bán 19,000.000

  Xuât xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:84,5x60x60cm

 • máy rửa bát Fujishan FJVN12-0218F

  Máy rửa bát Fujishan FJVN12-0218F

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 11,800.000

  Xuât xứ: Nhật
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước:84,5x60x60cm

 • Máy rửa bát Eclectrolux ESF-5202LOX

  Máy rửa bát Electrolux ESF5202LOX

  Giá hãng 20,090.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuât xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:850x625x600cm

 • Máy rửa bát Fagor LVF-11AX

  Máy rửa bát Fagor LVF-11AX

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 19,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Kích thước:845x598x600mm

 • máy rửa bát Fagor LVF-17IAX

  Máy rửa bát Fagor LVF-17IAX

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 19,600.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy âm bán phần
  Kích thước:815x598x570mm

 • Máy rửa bát Faster FS-402F

  Máy rửa bát Faster FS 402F

  Giá hãng 22,850.000
  Giá bán 18,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Kích thước:820x580x596mm

 • Máy rửa bát Faster Eco 6314S

  Máy rửa bát Faster Eco 6314S

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 16,700.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Kích thước:820x580x596mm

 • Máy rửa bát Eco 402

  Máy rửa bát Faster Eco 402

  Giá hãng 22,850.000
  Giá bán 13,550.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Kích thước:820x580x596mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A-E5

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 15 bộ
  Kích thước:845x600x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

  Giá hãng 18,150.000
  Giá bán 16,300.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WPQ12-J7309K E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309K E5

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,800.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-7309E E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309E E5

  Giá hãng 20,790.000
  Giá bán 18,700.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • máy rửa bát Brandt DFH13217W

  Máy rửa bát Brandt DFH13217W

  Giá hãng 23,200.000
  Giá bán 19,700.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:850x600x580mm

 • Máy rửa bát Teka LP8850

  Máy rửa bát Teka LP8850

  Giá hãng 224,600.000
  Giá bán 19,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Công suất rửa 14 bộ
  Kích thước:850x600x600mm

 • Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E

  Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 18,675.000

  Xuât xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:84,5x60x60cm

 • Máy rửa bát Munchen M15

  Máy rửa bát Munchen M15

  Giá hãng 26,100.000
  Giá bán 23,000.000

  Xuât xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 14 bộ
  Kích thước:60x60x84,5cm

 • máy rửa bát bosch SMS63L08EA

  Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

  Giá hãng 26,800.000
  Giá bán 19,350.000

  Bảo hành: 24 Tháng
  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước: 84,5 x 60 x 60 cm
  Chất liệu: inox chống vân tay