• máy hút mùi Assisi AS-70C18B

  Máy hút mùi Assisi AS-70C18B

  Giá hãng 3,100.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Giá hãng 3,580.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA-3005P

  Máy hút mùi Lorca TA3005P-70

  Giá hãng 3,980.000
  Giá bán 3,380.000

  Xuất xứ: Ba Lan
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700E

  Máy hút mùi Arber AB-700E

  Giá hãng 5,850.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700P

  Máy hút mùi Arber AB-700P

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi eurosun EH-70K21B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70K21B

  Giá hãng 5,680.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000 m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun 60AF85

  Máy hút mùi Eurosun EH-60AF85

  Giá hãng 3,900.000
  Giá bán 3,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng rút
  Công suất hút: 950m3/h

   

 • máy hút mùi faster syp 7003

  Máy hút mùi Faster SYP 7003

  Giá hãng 4,000.000
  Giá bán 3,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster syp-6003

  Máy hút mùi Faster SYP 6003

  Giá hãng 3,800.000
  Giá bán 2,850.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster syp-7002

  Máy hút mùi Faster SYP 7002

  Giá hãng 3,700.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Faster syp-60

  Máy hút mùi Faster SYP 6002

  Giá hãng 3,500.000
  Giá bán 2,390.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster syp 7200

  Máy hút mùi Faster Syp 7200

  Giá hãng 4,200.000
  Giá bán 3,150.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 72cm
  Điều khiển: dạng bấm
  Công suất hút: 700m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3588CH

  Máy hút mùi Faster FS-3588CH

  Giá hãng 8,400.000
  Giá bán 6,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3388CH

  Máy hút mùi Faster FS-3388CH

  Giá hãng 6,200.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 950m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388 C2

  Máy hút mùi Faster FS-3388C2-70

  Giá hãng 6,200.000
  Giá bán 3,950.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388 C1

  Máy hút mùi Faster FS-3388 C1

  Giá hãng 5,300.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-2070SB

  Máy hút mùi Faster FS-2070 SB

  Giá hãng 3,550.000
  Giá bán 2,650.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster fs-2060SB

  Máy hút mùi Faster FS-2060 SB

  Giá hãng 3,450.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-2070P

  Máy hút mùi Faster FS-2070P

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-2060P

  Máy hút mùi Faster FS-2060P

  Giá hãng 3,150.000
  Giá bán 2,360.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-2070S

  Máy hút mùi Faster FS-2070S

  Giá hãng 3,350.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster FS-2060S

  Máy hút mùi Faster FS-2060S

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-0870S

  Máy hút mùi Faster FS-0870S

  Giá hãng 3,550.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-0860P

  Máy hút mùi Giovani FS-0860S

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h