• máy hút mùi Canzy cz-3670

  Máy hút mùi Canzy CZ-3670

  Giá hãng 5,680.000
  Giá bán 3,976.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-R506E7

  Máy hút mùi Chefs EH-R506E7

  Giá hãng 5,190.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: phím bấm cơ, 3 tốc độ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006C-70

  Máy hút mùi Lorca TA2006C-70

  Giá hãng 6,390.000
  Giá bán 5,430.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

  Giá hãng 7,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 620m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 6,144.000

  Xuất xứ: Malaysia
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2005P-70

  Máy hút mùi Lorca TA2005P-70

  Giá hãng 8,390.000
  Giá bán 7,130.000

  Xuất xứ: Ba Lan
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1300 m3/h

 • Máy hút mùi Munchen AM-9855

  Máy hút mùi Munchen AM-9855

  Giá hãng 8,900.000
  Giá bán 8,010.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1180m3/h

 • Máy hút mùi Assisi AS-60E68

  Máy hút mùi Assisi AS-60E68

  Giá hãng 9,280.000
  Giá bán 8,350.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi eurosun EH-70AF82

  Máy hút mùi Eurosun EH-90AF82

  Giá hãng 7,780.000
  Giá bán 5,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun EH-70AF82

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF82

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi Eurosun EH-90CN72

  Máy hút mùi Eurosun EH-90CN72

  Giá hãng 9,800.000
  Giá bán 8,330.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun 90AF81

  Máy hút mùi Eurosun EH-90AF81

  Giá hãng 8,890.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF81

  Giá hãng 8,680.000
  Giá bán 6,070.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi faster wall decor

  Máy hút mùi Faster Wall Decor

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 9,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi toa kính
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster Quattro Lux

  Máy hút mùi Faster Quattro Lux

  Giá hãng 9,700.000
  Giá bán 7,100.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi chữ T
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster Island 6688

  Máy hút mùi Faster Island 6688

  Giá hãng 10,800.000
  Giá bán 8,100.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-EN91

  Máy hút mùi Faster FS-EN91

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 5,490.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3689W

  Máy hút mùi mùi Faster FS-3689W

  Giá hãng 8,200.000
  Giá bán 5,880.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3689B

  Máy hút mùi Faster FS-3689B

  Giá hãng 8,200.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3688S

  Máy hút mùi Faster FS-3688S

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 5,650.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388CH1

  Máy hút mùi Faster FS-3388CH1

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-70 EFN

  Máy hút mùi Faster FS-70 EFN

  Giá hãng 15,300.000
  Giá bán 10,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-90E Classic

  Máy hút mùi Faster FS- 90E Classic

  Giá hãng 10,500.000
  Giá bán 7,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-9050 QB

  Máy hút mùi Giovani GH-9050 QB

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 6,900.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h