• Máy hút mùi Nodor VULCANO WH

  Giá hãng 33,900.000
  Giá bán 23,990.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Kính Vát
  Kích thước: 89,5cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 740 m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DIB091E51

  Giá hãng 39,250.000
  Giá bán 29,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster bis-90T

  Máy hút mùi Faster Bis-90T

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 21,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster Down Draff Glass FS-90HF

  Máy hút mùi Faster Down Draff Glass FS-90 HF

  Giá hãng 29,900.000
  Giá bán 22,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm bàn đá
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-715 WG

  Máy hút mùi Giovani G-715 WG

  Giá hãng 21,820.000
  Giá bán 17,450.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính hiện đại
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Fascia c90

  Máy hút mùi Malloca Fascia C-90

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm trần
  Kích thước: 900 x 500 mm
  Điều khiển: remote 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Joint I900A

  Giá hãng 31,500.000
  Giá bán 28,350.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900XD700
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Moon I230F

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 22,950.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 500X1150mm
  Điều khiển: Từ xa 4 tốc độ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Dune I90S

  Giá hãng 30,500.000
  Giá bán 27,450.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900xH466
  Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Cube F-181

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W450xH450
  Điều khiển: Remote 4 tốc độ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Concrete K400

  Máy hút mùi Malloca Concrete K-400

  Giá hãng 30,800.000
  Giá bán 27,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: Dài 400mm
  Điều khiển: kết nối với bếp
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Sophie 500B

  Máy hút mùi Malloca K-500B

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: phi 500mm
  Điều khiển: kết nối với bếp
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Sophie K-500W

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: phi 500mm
  Điều khiển: kết nối với bếp
  Công suất hút: 700m3/h

 • máy hút mùi Brandt BHV6961B

  Máy hút mùi Brandt BHV6961B

  Giá hãng 29,300.000
  Giá bán 21,975.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 598m3/h

 • máy hút mùi cata melina wh

  Máy hút mùi Melina WH

  Giá hãng 30,000.000
  Giá bán 23,700.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi dạng đảo
  Kích thước: 62cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 910m3/h

 • Máy hút mùi Cata Dalia BK

  Máy hút mùi Cata Dalia BK

  Giá hãng 26,500.000
  Giá bán 25,000.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1110m3/h

 • Máy hút mùi Cata Dalia WH

  Giá hãng 27,000.000
  Giá bán 25,600.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1110m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG390

  Máy hút mùi Teka DG-390

  Giá hãng 25,270.000
  Giá bán 21,400.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 780m3/h

 • Máy hút mùi Teka DF90

  Máy hút mùi Teka DF90

  Giá hãng 27,200.000
  Giá bán 23,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Teka DHC90

  Máy hút mùi Teka DHC90

  Giá hãng 28,699.000
  Giá bán 24,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển:  cảm ứng
  Công suất hút: 780m3/h

 • Máy hút mùi Teka DPL90IHOOD

  Máy hút mùi Teka DPL90IHOOD

  Giá hãng 33,099.000
  Giá bán 28,134.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Teka DLV998BK

  Máy hút mùi Teka DLV998BK

  Giá hãng 26,000.000
  Giá bán 22,150.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 626m3/h

 • Máy hút mùi Teka CC485

  Máy hút mùi Teka CC485

  Giá hãng 334,700.000
  Giá bán 29,500.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 40cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 525m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD920M

  Máy hút mùi Brandt AD920M

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 22,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cƠ
  Công suất hút: 710m3/h