• máy hút mùi Faster FS-Island-3388

  Máy hút mùi Faster Island 3388

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 13,980.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1300m3/h

 • máy hút mùi Faster Quattro Green

  Máy hút mùi Faster Quattro Green

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 15,375.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hú mùi Faster FS-2288 IR

  Máy hút mùi Faster FS-2288IR

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 15,990.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 900mm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1300 m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-2288 luxury

  Máy hút mùi Faster FS-2288 Luxury

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 18,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút độc lập
  Kích thước: phi 40cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-775 RS

  Máy hút mùi Giovani G-775 RS

  Giá hãng 20,850.000
  Giá bán 16,680.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-755 RS

  Máy hút mùi Giovani G-755 RS

  Giá hãng 21,850.000
  Giá bán 17,480.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani G-745 WRS

  Máy hút mùi Giovani G-745 WRS

  Giá hãng 20,850.000
  Giá bán 16,680.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani G-925 BG

  Máy hút mùi Giovani G- 925 BG

  Giá hãng 22,320.000
  Giá bán 18,970.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính hiện đại
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani G-725 BG

  Máy hút mùi Giovani G-725 BG

  Giá hãng 21,820.000
  Giá bán 18,540.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính hiện đại
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-915 WG

  Máy hút mùi Giovani G-915 WG

  Giá hãng 22,320.000
  Giá bán 17,850.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính hiện đại
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-686 WGI

  Máy hút mùi Giovani G-686WGI

  Giá hãng 25,120.000
  Giá bán 20,096.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC 9082 Island

  Máy hút mùi Malloca MC 9082 Island

  Giá hãng 16,900.000
  Giá bán 15,210.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X600
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Giá hãng 31,400.000
  Giá bán 15,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-790

  Máy hút mùi Grasso GS-790

  Giá hãng 19,860.000
  Giá bán 15,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-890

  Máy hút mùi Grasso GS-890

  Giá hãng 21,860.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG390

  Máy hút mùi Teka DG390

  Giá hãng 25,278.000
  Giá bán 18,900.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVU590

  Máy hút mùi Teka DVU590

  Giá hãng 20,499.000
  Giá bán 17,300.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 538m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVT785

  Máy hút mùi Teka DVT785

  Giá hãng 22,649.000
  Giá bán 19,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 895m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVT980

  Máy hút mùi Teka DVT980

  Giá hãng 20,900.000
  Giá bán 17,700.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ES-2070DMK

  Máy hút mùi Dmestik ES-2070DMK

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD1039X

  Máy hút mùi Brandt AD1039X

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 615m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70EA

  Máy hút mùi Canzy CZ-70EA

  Giá hãng 21,780.000
  Giá bán 16,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-32IG

  Máy hút mùi Canzy CZ-32IG

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 17,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 68cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DWB097E50

  Máy hút mùi Bosch DWB097E50

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 16,500.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính phẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 730m3/h