• máy hút bosch DWB077A50B

  Máy hút mùi Bosch DWW077A50B

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,190.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính dạng toa
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 680m3/h

 • máy hút mùi faster FS-7017B

  Máy hút mùi Faster FS-7017B

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 14,560.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 45cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-90 EFN

  Máy hút mùi Faster FS-90 EFN

  Giá hãng 15,500.000
  Giá bán 10,350.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-90CG

  Máy hút mùi Faster FS-90CG

  Giá hãng 14,700.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút màn hình phẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-70CG

  Máy hút mùi Faster FS-70CG

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 10,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút màn hình phẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • Máy hút mùi Faster Eclipse-90

  Máy hút mùi Faster Eclipse-90

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 12,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút màn hình phẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Faster Eclipse-70

  Máy hút mùi Faster Eclipse-70

  Giá hãng 16,300.000
  Giá bán 12,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút màn hình phẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000 m3/h

 • máy hút mùi Giovai GH-1002 FSI

  Máy hút mùi Giovani GH-1002 FSI

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 11,760.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani GH-5139 GSI

  Máy hút mùi Giovani GH-5139 GSI

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 11,760.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi giovani GH-9801 SGI

  Máy hút mùi Giovani GH-9801 SGI

  Giá hãng 14,325.000
  Giá bán 11,460.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Giovani G-9268G

  Máy hút mùi Giovani G-9268G

  Giá hãng 14,680.000
  Giá bán 11,700.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-617.9H

  Máy hút mùi Napoli NA-617.9H

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-603.9H

  Máy hút mùi Napoli NA-603.9H

  Giá hãng 14,000.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC 9066 Island New

  Giá hãng 13,700.000
  Giá bán 12,330.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X600
  Điều khiển: Điện tử 3 tốc độ
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC-9053 Isla

  Máy hút mùi Malloca MC 9053 Isla

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 14,850.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X550
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA

  Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Giá hãng 20,000.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor 2CPV-90X

  Máy hút mùi Fagor 2CPV-90X

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 9,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Pramie DE19-900

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,100.000

  Xuất xứ: Thái Lan
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Pramie TS29-900

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 11,200.000

  Xuất xứ: Thái Lan
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 950m3/h

 • máy hút mùi đảo lorca TA6009

  Máy hút mùi đảo Lorca TA-6009

  Giá hãng 12,690.000
  Giá bán 10,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: phím cơ
  Công suất hút: 1150m3/h

 • Máy hút mùi brandt AD-995XC2

  Máy hút mùi Brandt AD995XC2

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 14,625.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1050m3/h