• Vách kính Govern IP-120

  Bồn tắm đứng Govern IP-120

  Giá hãng 6,500.000
  Giá bán 5,720.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại vách kính không đế
  Kích thước: 1200 x 1900 mm

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4440

  Giá hãng 7,100.000
  Giá bán 6,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 3 kích thước:800,900,1000mm

 • Bồn tắm Govern JS-8131

  Giá hãng 6,860.000
  Giá bán 6,450.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 900x900x2050mm

 • bồn tắm đứng euroking eu-4440a

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4440A

  Giá hãng 8,700.000
  Giá bán 7,250.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2150mm

 • Bồn tắm Brother BL-3004

  Bồn tắm Brother BL-3004

  Giá hãng 8,617.000
  Giá bán 7,690.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:1000x800x1950mm

 • Bồn tắm Brother BL-3001

  Bồn tắm Brother BL-3001

  Giá hãng 8,708.000
  Giá bán 7,750.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:900x900x1950mm

 • Bồn tắm đứng Nofer LV-17

  Bồn tắm đứng Nofer LV-17

  Giá hãng 9,750.000
  Giá bán 7,780.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 900x900x2150mm

 • Bồn tắm Euroking EU-4510

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4510

  Giá hãng 8,830.000
  Giá bán 7,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 2 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4524

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4524

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 8,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm Brother BL-3006

  Bồn tắm Brother BL-3006

  Giá hãng 9,208.000
  Giá bán 8,222.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:900x900x2000mm

 • Bồn tắm đứng Nofer LV-25

  Bồn tắm đứng Nofer LV-25

  Giá hãng 9,700.000
  Giá bán 8,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 1050x1050x2150 mm

 • Hình ảnh bồn tắm Govern LV-91

  Bồn tắm đứng Govern LV-91

  Giá hãng 10,100.000
  Giá bán 9,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1050x1050x2050mm

 • bồn tắm Govern LV-17 chính hãng

  Bồn tắm đứng Govern LV-17P

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 2 kích thước 900&1000mm

 • Bồn tắm đứng Euroca SR-CNV

  Bồn tắm đứng Euroca SR-CNV

  Giá hãng 9,936.000
  Giá bán 8,450.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1240x940x2080mm

 • Bồn tắm đứng Euroca G900-C

  Bồn tắm đứng Euroca G900-C

  Giá hãng 9,180.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x1980mm

 • Bồn tắm đứng euroca SR-G900

  Bồn tắm đứng Euroca SR-G900

  Giá hãng 6,870.000
  Giá bán 5,840.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2060mm

 • Bồn tắm đứng euroca sr-G1050

  Bồn tắm đứng Euroca SR-G1050

  Giá hãng 8,385.000
  Giá bán 7,120.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1040x1040x2060mm

 • bồn tắm đứng Euroca SR-V900

  Bồn tắm đứng Euroca SR-V900

  Giá hãng 7,215.000
  Giá bán 6,130.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2030mm

 • bồn tắm euroca SR-V1050

  Bồn tắm đứng Euroca SR-V1050

  Giá hãng 8,246.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1040x1040x2060mm

 • bồn tắm đứng euroca sr-g3c

  Bồn tắm đứng Euroca SR-G3C

  Giá hãng 8,385.000
  Giá bán 7,120.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1040x940x2060mm

 • bồn tắm đứng euroca SR-CN

  Bồn tắm đứng Euroca SR-CN

  Giá hãng 8,246.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1240x940x2060mm

 • Đế khay tắm đứng Caesar AS200

  Khay tắm đứng Caesar AS-200

  Giá hãng 4,500.000
  Giá bán 3,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đài Loan
  Đế vách kính
  Kích thước: 1015x1015x150mm

 • Đế khay tắm đứng Caesar AS190

  Khay tắm đứng Caesar AS-190

  Giá hãng 3,700.000
  Giá bán 2,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đài Loan
  Đế vách kính
  Kích thước: 910x910x100mm

 • Bồn tắm đứng Caesar SPR101

  Bồn tắm đứng Caesar SPR-101

  Giá hãng 8,040.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đài Loan
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 900x900x1980mm