• Bồn tắm Govern LV-93

  Bồn tắm Govern LV-93

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 11,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x900x2050mm

 • Bồn tắm Daros DR 16-21

  Bồn tắm DR 16-21

  Giá hãng 16,680.000
  Giá bán 13,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:1100*1100*1850mm

 • Bồn tắm Daros DR 16-23

  Bồn tắm DR 16-23

  Giá hãng 17,040.000
  Giá bán 14,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:900*900*1850mm

 • Hình ảnh bồn tắm Govern LV-91

  Bồn tắm đứng Govern LV-91P

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 12,144.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1050x1050x2050mm

   

 • Bồn tắm Govern LV-93

  Bồn tắm Govern LV-93P

  Giá hãng 16,950.000
  Giá bán 16,100.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x900x2050mm

   

 • bồn tắm govern JS-8126

  Bồn tắm Govern JS-8126P

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 13,024.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng
  Kích thước:1200x800x2100mm

   

 • Bồn tắm đứng Caesar SD5320AT-RO

  Bồn tắm đứng Caesar SD5320AT-RO

  Giá hãng 14,925.000
  Giá bán 13,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đài Loan
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

 • bồn tắm đứng Caesar SD4320AT-RI

  Bồn tắm đứng Caesar SD4320AT-RI

  Giá hãng 14,605.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đài Loan
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

 • Bồn tắm Appollo TS-36

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1300x1300x2170mm

 • Bồn tắm Appollo TS-630

  Giá hãng 15,500.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x800x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-6498

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 13,290.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x850x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-028B

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2100mm

 • Bồn tắm Appollo TS-028A

  Giá hãng 15,300.000
  Giá bán 11,200.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1000x1000x2100mm

 • Bồn tắm Appollo TS-205

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 10,350.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x840x1960mm

 • Bồn tắm Daros DR 16-25

  Bồn tắm DR 16-25

  Giá hãng 15,600.000
  Giá bán 14,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:1200*800*1850mm

 • Bồn tắm Daros DR 16-22

  Bồn tắm DR 16-22

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 13,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:1100*1100*1850mm

 • Bồn tắm Daros DR 16-20

  Bồn tắm DR 16-20

  Giá hãng 16,080.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:900x900x1850mm

 • Bồn tắm Daros dr-16-19

  Bồn tắm dr-16-19

  Giá hãng 15,360.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  kích thước:900x900x1850mm

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4531

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4531

  Giá hãng 11,667.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4521

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4521

  Giá hãng 13,445.000
  Giá bán 12,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4520

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4520

  Giá hãng 13,112.000
  Giá bán 11,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4519

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4519

  Giá hãng 12,445.000
  Giá bán 11,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4517

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4517

  Giá hãng 11,889.000
  Giá bán 10,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1000x1000x1950mm

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4513

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4513

  Giá hãng 11,335.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 2 kích thước