• Bếp từ Giovani G-270SD

  Bếp từ Giovani G-270SD

  Giá hãng 22,800.000
  Giá bán 20,520.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 700x400mm
  Kích thước khoét đá 660x335mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T888G

  Bếp từ Eurosun EU-T888G

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 20,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:690x385mm

 • Bếp từ giovani GC-73022TSC

  Bếp từ Giovani GC-73022 TSC

  Giá hãng 23,300.000
  Giá bán 20,970.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-390SD

  Bếp từ Giovani G-390SD

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 24,280.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 780x370mm
  Kích thước khoét đá: 755x345mm

 • Bếp từ Nodor IBS37SLIM

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 21,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 700x350mm
  Kích thước cắt đá: 680x330mm

 • Bếp từ Nodor IPS-37 Black

  Bếp từ Nodor IPS 37 Black

  Giá hãng 34,900.000
  Giá bán 29,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 770x520mm
  Kích thước cắt đá:755x495mm

   

 • Bếp từ Nodor IBS-36AG

  Bếp từ Nodor IMD 36-AG

  Giá hãng 35,900.000
  Giá bán 26,990.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 595x525mm
  Kích thước cắt đá:560x490mm

   

 • bếp từ Nodor IBS-46AG

  Bếp từ Nodor IBS 46AG

  Giá hãng 38,900.000
  Giá bán 28,990.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 595x525mm
  Kích thước cắt đá:560x490mm

   

 • Bếp từ Malloca MI593W

  Bếp từ Malloca MI 593W

  Giá hãng 22,330.000
  Giá bán 20,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:545x490mm

 • Bếp từ Malloca MI 784 ITG

  Bếp từ Malloca MI-784 ITG

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 780x520mm
  Kích thước khoét đá:740x480mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE33S

  Giá hãng 33,600.000
  Giá bán 28,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE33AS

  Giá hãng 34,500.000
  Giá bán 25,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE40HS

  Giá hãng 34,800.000
  Giá bán 28,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-700CS

  Giá hãng 27,500.000
  Giá bán 21,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 700x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-330ASCN

  Giá hãng 32,500.000
  Giá bán 21,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 550x480mm

 • Bếp từ Brandt BPI6310B

  Bếp từ Brandt BPI6310B

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 19,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x488mm

 • Bếp từ Brandt TI1033B

  Bếp từ Brandt TI1033B

  Giá hãng 39,500.000
  Giá bán 27,650.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ giovani GC-73033TSC

  Bếp từ Giovani GC-73033TSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Assisi AS-FIH588

  Bếp từ Assisi AS-FIH588

  Giá hãng 36,800.000
  Giá bán 29,440.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 580 x 520mm
  Kích thước cắt đá:500 x 280mm

 • Bếp từ Cata IF 6002BK

  Bếp từ Cata IF 6002 BK

  Giá hãng 24,970.000
  Giá bán 21,225.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata GiGA-600BK

  Bếp từ Cata GIGA 600 BK

  Giá hãng 27,000.000
  Giá bán 21,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp từ Teka IZF6424

  Bếp từ Teka IZF6424

  Giá hãng 25,949.000
  Giá bán 22,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:600x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Teka IRF641

  Bếp từ Teka IRF641

  Giá hãng 26,400.000
  Giá bán 22,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:600x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Teka IT-6350IKNOB

  Bếp từ Teka IT-6350IKNOB

  Giá hãng 28,699.000
  Giá bán 24,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:605x515mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm