• bếp từ Bosch PPI82560MS

  Bếp từ Bosch PPI82560MS

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 13,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt kính:780x450mm
  Kích thước khoét đá:700x400mm

 • bếp từ Bosch PID631BB1E

  Bếp từ Bosch PID631BB1E

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:606x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Arber AB – 333S

  Giá hãng 21,200.000
  Giá bán 15,540.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 580 x 510mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm

 • Bếp từ Munchen M568I

  Bếp từ Munchen M568I

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x390mm

 • bếp từ Lorca LCI-809

  Bếp từ Lorca LCI-809

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp:750×450 mm
  Kích thước khoét đá: 685 x385mm

 • Bếp từ Chefs DIH-888P

  Bếp từ Chefs DIH-888P

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 18,275.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 370mm

   

 • bếp từ eurosun EU-T891G

  Bếp từ Eurosun EU-T891G

  Giá hãng 20,890.000
  Giá bán 18,801.000

  Bảo hành: 36 tháng
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:760x450mm
  Kích thước khoét đá:700x405mm

   

 • Bếp từ Nodor IWC-27

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 710x410mm

 • Bếp từ Malloca MH-03IS

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 800x380mm
  Kích thước khoét đá:750x330mm

 • Bếp từ Malloca MH 02IS

  Bếp từ Malloca MH-02IS

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp từ Malloca MH02ID

  Bếp từ Malloca MH-02I D

  Giá hãng 19,415.000
  Giá bán 17,470.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • bếp từ Malloca MI 732SL

  Bếp từ Malloca MI 732 SL

  Giá hãng 21,700.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x430mm
  Kích thước khoét đá:670x337mm

 • Bếp từ Malloca MH 02I

  Bếp từ Malloca MH-02I

  Giá hãng 18,975.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:660x325mm

 • Bếp từ malloca MI-593B

  Bếp từ Malloca MI 593B

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:530x475mm

 • Bếp từ Malloca MH-7320I

  Bếp từ Malloca MH-7320I

  Giá hãng 0.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp từ Fagor FPI3350S

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 15,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Apex APB-9981

  Bếp Từ Apex APB9981

  Giá hãng 27,900.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:660x335mm

 • Bếp từ Grasso GS-306R

  Giá hãng 19,860.000
  Giá bán 15,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  kiểu dáng: hình tròn
  Kích thước khoét đá:520×495

 • Bếp từ Grasso GS-77IT

  Bếp từ Grasso GS-77IT

  Giá hãng 21,960.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bề mặt:770x520mm
  Kích thước khoét đá:750x430mm

 • bếp từ Eurosun EU-T318

  Bếp từ Eurosun EU-T318

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 15,840.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:695x410mm

 • Bếp từ cata ISB-603WH

  Bếp từ Cata ISB 603 WH

  Giá hãng 20,999.000
  Giá bán 15,960.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IF-6011BK

  Bếp từ Cata IF 6011 BK

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 17,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB-6030X

  Bếp từ Cata IB 6030X

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 15,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Cata IB 604bk

  Bếp từ Cata IB 604 BK

  Giá hãng 18,200.000
  Giá bán 15,280.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm