• Bếp từ Lorca LCI-816

  Bếp từ Lorca LCI-816

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 11,250.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • Bếp từ Munchen M216Max

  Bếp từ Munchen M216Max

  Giá hãng 17,699.000
  Giá bán 16,090.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp từ canzy cz-86HP

  Bếp từ Canzy CZ-86HP

  Giá hãng 16,990.000
  Giá bán 12,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • bếp từ lorca LCI-918

  Bếp từ Lorca LCI-918

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 14,350.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 720x420mm
  Kích thước khoét đá: 690x390mm

 • Bếp từ domino G5

  Bếp từ Domino Essen G5

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x420mm
  Kích thước cắt đá:690x390mm

 • Bếp từ Essen ES-288BM

  Bếp từ Essen ES-288BM

  Giá hãng 15,000.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x395mm

 • Bếp từ Essen ES-20IDS

  Bếp từ Essen ES-20IDS

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 11,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x390mm

 • Bếp từ Essen ES-200ID

  Bếp từ Essen ES 200ID

  Giá hãng 12,900.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:680x390mm

 • bếp từ Napollia NA-ID01

  Bếp từ Napoli NA ID01

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt: 715x430mm
  Kích thước cắt đá: 695x410mm

 • Bếp từ Fagor FPI2073S

  Giá hãng 21,000.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x410mm

 • Bếp từ Fagor FPI-3360S

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 15,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor SI-33C

  Giá hãng 27,900.000
  Giá bán 13,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp:580x510mm
  Kích thước khoét đá:550x480mm

 • Bếp từ sunhouse SHB 9108S

  Bếp từ Sunhouse SHB 9108S

  Giá hãng 15,950.000
  Giá bán 8,100.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ Apex APB 9922

  Bếp từ Apex APB-9922

  Giá hãng 25,900.000
  Giá bán 12,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính:700x430mm
  Kích thước khoét đá:675x405mm

 • Bếp từ Pramie PRTH-2209

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 11,475.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ: Thái Lan
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:708x400mmn

 • Bếp từ Pramie PRTH-2201

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 708x408mm

 • Bếp từ lorca LCI-877

  Bếp từ Lorca LCI-877

  Giá hãng 13,890.000
  Giá bán 11,806.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T702

  Bếp từ Eurosun EU-T702

  Giá hãng 12,900.000
  Giá bán 10,320.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:695x400mm

 • Bếp từ Grasso GS1-406

  Bếp từ Grasso GS1-406

  Giá hãng 16,260.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x485mm

 • bếp từ assisi AS-DIH737

  Bếp từ Assisi AS-DIH737

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp từ assisi AS-DIH733

  Bếp từ Assisi AS-DIH 733

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp từ Grasso GS-69IH

  Bếp từ Grasso GS-69IH

  Giá hãng 16,860.000
  Giá bán 13,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • bếp từ assisi as-dih 733 New

  Bếp từ Assisi AS-DIH733 NEW

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 11,040.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp từ Taka I2ND

  Bếp từ Taka I2ND

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm