• Bếp từ chefs eh-dhl200A

  Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  KT mặt kính: 690x420mm
  KT khoét đá:660x390mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MDR 302

  Bếp hồng ngoại Malloca MDR 302

  Giá hãng 9,570.000
  Giá bán 8,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 520x298mm
  Kích thước khoét đá:496x274mm

 • bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Giá hãng 8,580.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 720x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp hồng ngoại Eurosun EU-IF268S

  Bếp hồng ngoại Eurosun EU-268S

  Giá hãng 9,580.000
  Giá bán 7,664.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:600x435mm
  Kích thước khoét đá:580x415mm

 • Bếp hồng ngoại Cata T603/A

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603/A

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại cata TN 604/A

  Bếp hồng ngoại Cata TN 604/A

  Giá hãng 9,200.000
  Giá bán 6,720.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại cata-td-302

  Bếp điện TD-302

  Giá hãng 7,500.000
  Giá bán 6,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:520x298mm
  Kích thước khoét đá:500x275mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TCD-772

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • bếp hồng ngoại cata T604-A

  Bếp hồng ngoại Cata T604-A

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 9,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1000B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1000B

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 10,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 510×28,8mm
  Kích thước khoét đá: 490×26,5mm

 • Bếp hồng ngoại Sevilla SV-73CC

  Bếp hồng ngoại Sevilla SV-73CC

  Giá hãng 11,880.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:70x390mm

 • bếp hồng ngoại canzy CZ 400-2EB

  Bếp hồng ngoại Canzy CZ 400-2EB

  Giá hãng 9,980.000
  Giá bán 7,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp hồng ngoại chefs EH-DHL 321

  Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL321

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm