• bếp hồng ngoại Giovani G-22e

  Bếp hồng ngoại Giovani G-22E

  Giá hãng 19,600.000
  Giá bán 15,680.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt:730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 675 x 395mm

 • bếp hồng ngoại Malloca MDR 732

  Bếp hồng ngoại Malloca MR 732

  Giá hãng 18,700.000
  Giá bán 16,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MR 593

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 16,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

  Giá hãng 16,950.000
  Giá bán 15,250.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-330AS

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Sevilla SV-902H

  Bếp hồng ngoại Sevilla SV-902H

  Giá hãng 19,880.000
  Giá bán 16,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

  Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

  Giá hãng 25,550.000
  Giá bán 16,870.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:576x505mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm