• Bếp điện từ Arber AB278

  Bếp điện từ Arber AB278

  Giá hãng 11,600.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  KT mặt kính:720x430mm
  KT khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Essen ES-867BM

  Bếp điện từ Essen ES-867BM

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x395mm

 • bếp điện từ canzy CZ-26HB

  Bếp điện từ Canzy CZ-26HB

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB 9100

  Bếp điện từ Sunhouse SHB9100

  Giá hãng 8,700.000
  Giá bán 5,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:675x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB-EI02

  Bếp điện từ Sunhouse SHB-EI02

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB-EI01

  Bếp điện từ Sunhouse SHB-EI01

  Giá hãng 10,500.000
  Giá bán 5,999.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • bếp điện từ sunhouse SHB9106ES

  Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

  Giá hãng 17,380.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Pramie PRTH-2109

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 708x400mm

 • bếp điện từ faster fs-288i

  Bếp điện từ Faster FS-288HI

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:675x375mm

 • bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 5,340.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt bếp: 710 X420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Giá hãng 12,950.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Giá hãng 10,960.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Giá hãng 7,850.000
  Giá bán 5,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ assisi AS-Mix 681

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix681

  Giá hãng 7,800.000
  Giá bán 6,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 680 x 380mm
  Kích thước cắt đá: 650 x 350mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Giá hãng 11,700.000
  Giá bán 9,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2B

  Bếp điện từ Taka IR2B

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR3B

  Bếp điện từ Taka IR3B

  Giá hãng 11,200.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:760x430mm
  Kích thước khoét đá:730x410mm

 • Bếp điện từ Taka IR3T

  Bếp điện từ Taka IR3T

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2T

  Bếp điện từ Taka IR2T

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Batani EG-668

  Bếp điện từ Batani EG-668

  Giá hãng 10,900.000
  Giá bán 7,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Batani EG-389C

  Bếp điện từ Batani EG-389C

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:760x430mm
  Kích thước khoét đá:730x410mm

 • Bếp điện từ Batani EG-389B

  Bếp điện từ Batani EG-389B

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 8,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:570x495mm

 • Bếp điện từ Batani EG-16

  Bếp điện từ Batani EG-16

  Giá hãng 8,500.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:73,6×41,6mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Giá hãng 10,800.000
  Giá bán 8,640.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,6x405mm