• Bếp điện từ Malloca 03IRBS

  Bếp điện từ Malloca MH-03IRB S

  Giá hãng 29,810.000
  Giá bán 26,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:810x450mm
  Kích thước khoét đá:700x400mm

 • Bếp điện từ Malloca MH04IR S

  Bếp điện từ Malloca MH-04IR S

  Giá hãng 32,340.000
  Giá bán 29,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:930x360mm
  Kích thước khoét đá:895x325mm

 • Bếp điện từ Malloca MH 03IRB LB

  Bếp điện từ Malloca MH-03IRB LB

  Giá hãng 29,370.000
  Giá bán 26,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:810x450mm
  Kích thước khoét đá:770x400mm

 • Bếp điện từ Malloca MH 03IRB SB

  Bếp điện từ Malloca MH-03IRB SB

  Giá hãng 29,370.000
  Giá bán 26,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:810x450mm
  Kích thước khoét đá:770x400mm

 • Bếp điện từ Malloca MIR 772

  Bếp điện từ Malloca MIR 772

  Giá hãng 22,550.000
  Giá bán 20,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:696x397mm

 • Bếp điện từ Malloca MIR593

  Bếp điện từ Malloca MIR 593

  Giá hãng 23,320.000
  Giá bán 20,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp điện từ Malloca MH 03IRB

  Bếp điện từ Malloca MH-03IRB

  Giá hãng 29,370.000
  Giá bán 26,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:810x450mm
  Kích thước khoét đá:770x400mm

 • Bếp điện từ Malloca MH04IR

  Bếp điện từ Malloca MH-04IR

  Giá hãng 31,900.000
  Giá bán 28,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:930x360mm
  Kích thước khoét đá:895x325mm

 • Bếp điện từ Malloca MH 03IRA

  Bếp điện từ Malloca MH-03IRA

  Giá hãng 28,600.000
  Giá bán 25,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:810x450mm
  Kích thước khoét đá:770x400mm

 • Bếp điện từ giovani gc-73031hsc

  Bếp điện từ Giovani GC-73031 HSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 22,050.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Giá hãng 25,960.000
  Giá bán 20,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:580x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Giá hãng 26,960.000
  Giá bán 21,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:770x450mm.
  Kích thước khoét đá:750x430mm

 • Bếp điện từ canzy cz-bmix740t

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix740T

  Giá hãng 25,980.000
  Giá bán 19,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 700x370mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Canzy Bmix75T

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix75T

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 20,235.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 750x450mm
  Kích thước khoét đá: 705x405mm

 • Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Giá hãng 36,950.000
  Giá bán 26,560.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592 x 522mm
  Kích thước khoét đá 568 x 498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 24,280.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-361SD

  Bếp điện từ Giovani G-361SD

  Giá hãng 26,900.000
  Giá bán 24,210.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 580x510mm
  Kích thước khoét đá 560x490mm

 • Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Giá hãng 29,600.000
  Giá bán 23,960.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592x522mm
  Kích thước khoét đá 568x498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Giá hãng 26,800.000
  Giá bán 21,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 760x430mm
  Kích thước khoét đá 730x410mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Giá hãng 28,900.000
  Giá bán 26,010.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 580 x 510mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm

 • Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Giá hãng 30,800.000
  Giá bán 25,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm