• Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức ( Made in Germay)
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 410mm

 • Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Giá hãng 20,207.000
  Giá bán 18,370.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ Dmestik ES-603DKT

  Bếp điện từ Dmestik ES-603DKT

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 20,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:555x485mm

 • Bếp điện từ Malloca MH02IR LB

  Bếp điện từ Malloca MH-02IR LB

  Giá hãng 20,900.000
  Giá bán 18,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Malloca MH 02IR SB

  Bếp điện từ Malloca MH-02IR SB

  Giá hãng 20,900.000
  Giá bán 18,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Malloca MH02IRD

  Bếp điện từ Malloca MH-02IR D

  Giá hãng 20,900.000
  Giá bán 18,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Malloca MH-02IR

  Bếp điện từ Malloca MH-02IR

  Giá hãng 20,460.000
  Giá bán 18,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:720x380mm
  Kích thước khoét đá:660x325mm

 • Bếp điện từ apex apb 9982

  Bếp điện từ Apex APB 9982

  Giá hãng 26,900.000
  Giá bán 17,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp điện từ Pramie PRTH-3201

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:780x430mm
  Kích thước khoét đá:758x40mm

 • Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Giá hãng 24,960.000
  Giá bán 20,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:710x400mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Teka IZ-7200HL

  Bếp điện từ Teka IZ-7200HL

  Giá hãng 21,659.000
  Giá bán 18,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:695x360mm

 • Bếp điện từ Dmestik ES772 DKT

  Bếp điện từ Dmestik ES772 DKT

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:695x325mm

 • Bếp điện từ Dmestik NA-773IT

  Bếp điện từ Dmestik NA-773IT

  Giá hãng 23,900.000
  Giá bán 20,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,820.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:68,5×38,5mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Giá hãng 23,890.000
  Giá bán 21,501.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt: 760x450mm
  Kích thước khoét đá: 720x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-903IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-903IH

  Giá hãng 24,380.000
  Giá bán 19,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:750x450mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-83IC

  Bếp điện từ Sevilla SV-83IC

  Giá hãng 19,680.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Giá hãng 21,990.000
  Giá bán 18,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:800x450mm
  Kích thước khoét đá:775x405mm

 • Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,675.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 17,385.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:710x435mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Giá hãng 19,300.000
  Giá bán 17,435.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:580x510mm
  Kích thước khoét đá:555x485mm

 • Bếp điện từ Munchen GM6318

  Bếp điện từ Munchen GM6318

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 20,250.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:770x430mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-MIX833

  Bếp điện từ Canzy CZ-Mix833

  Giá hãng 24,980.000
  Giá bán 18,735.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính: 810x450mm
  Kích thước khoét đá: 775x400mm

 • Bếp điện từ canzy CZ-QD03

  Bếp điện từ Canzy CZ-QD03

  Giá hãng 29,980.000
  Giá bán 19,487.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm