• Bếp điện từ Faster FS782HI

  Bếp điện từ Faster FS782HI

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  KT mặt kính: 710x410mm
  KT khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Lorca LCE 816

  Bếp điện từ Lorca LCE-816

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  KT mặt kính: 730x420mm
  KT khoét đá: 660x380mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 10,978.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • Bếp điện từ Munchen M569

  Bếp điện từ Munchen M569

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x390mm

 • bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Giá hãng 17,980.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp điện từ Malloca MH7311

  Bếp điện từ Malloca MH-7311IR

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp điện từ Fagor I230TS

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 15,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp điện từ Pramie PRTH-2101

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 15,600.000

  Bảo hành: 24 Tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:708x408mm

 • bếp điện từ Lorca LCE-877

  Bếp điện từ Lorca LCE-877

  Giá hãng 13,890.000
  Giá bán 11,806.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-306

  Bếp điện từ Grasso GS-306

  Giá hãng 15,960.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:590x520mm.
  Kích thước khoét đá:560x485mm

 • bếp điện từ assisi as mix 735

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix735 New

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • bếp điện từ assisi AS-mix731

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix 731

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp điện từ assisi as-mix731new

  Bếp điện từ AS-Mix 731 New

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 11,040.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp điện từ Taka IR3A

  Bếp điện từ Taka IR3A

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp điện từ Taka IR2A2

  Bếp điện từ Taka IR2A2

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2ND

  Bếp điện từ Taka IR2ND

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3ND

  Bếp điện từ Taka IR3ND

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka IR2EU

  Bếp điện từ Taka IR2EU

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3EU

  Bếp điện từ Taka IR3EU

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 14,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp điện từ Dmestik ES-722DKT

  Bếp điện từ Dmestik ES-722DKT

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bề mặt:700x400mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp điện từ Dmestik ES-555DKT

  Bếp điện từ Dmestik ES-555DKT

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,440.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x400mm