• Bếp từ chefs eh-dhl200A

  Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  KT mặt kính: 690x420mm
  KT khoét đá:660x390mm

 • Bếp hồng ngoại cata TT 603X

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603X

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  KT mặt kính:590x520mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-6320

  Bếp hồng ngoại Teka TR-6320

  Giá hãng 14,300.000
  Giá bán 12,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  KT bề mặt:600x510mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

  Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  KT mặt kính:592x522mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • bếp hồng ngoại Giovani G-22e

  Bếp hồng ngoại Giovani G-22E

  Giá hãng 19,600.000
  Giá bán 15,680.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt:730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 675 x 395mm

 • bếp hồng ngoại Malloca MDR 732

  Bếp hồng ngoại Malloca MR 732

  Giá hãng 18,700.000
  Giá bán 16,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MR 593

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 16,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MDR 302

  Bếp hồng ngoại Malloca MDR 302

  Giá hãng 9,570.000
  Giá bán 8,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 520x298mm
  Kích thước khoét đá:496x274mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

  Giá hãng 16,950.000
  Giá bán 15,250.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Giá hãng 8,580.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 720x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp hồng ngoại Eurosun EU-IF268S

  Bếp hồng ngoại Eurosun EU-268S

  Giá hãng 9,580.000
  Giá bán 7,664.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:600x435mm
  Kích thước khoét đá:580x415mm

 • Bếp hồng ngoại Cata T603/A

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603/A

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại cata TN 604/A

  Bếp hồng ngoại Cata TN 604/A

  Giá hãng 9,200.000
  Giá bán 6,720.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại cata-td-302

  Bếp điện TD-302

  Giá hãng 7,500.000
  Giá bán 6,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:520x298mm
  Kích thước khoét đá:500x275mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TCD-772

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:770x450mm
  Kích thước khoét đá:710x410mm

 • bếp hồng ngoại cata T604-A

  Bếp hồng ngoại Cata T604-A

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 9,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-6420

  Bếp hồng ngoại Teka TR-6420

  Giá hãng 15,290.000
  Giá bán 12,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:605x515mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TB-6415

  Bếp hồng ngoại Teka TB-6415

  Giá hãng 14,399.000
  Giá bán 12,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:605x515mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-831HZ

  Bếp hồng ngoại Teka TR-831HZ

  Giá hãng 20,490.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:800x400mm
  Kích thước khoét đá:780x630mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Giá hãng 13,650.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm