• Bếp hồng ngoại cata TN 604/A

  Bếp hồng ngoại Cata TN 604/A

  Giá hãng 9,200.000
  Giá bán 6,720.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • bếp hồng ngoại cata T604-A

  Bếp hồng ngoại Cata T604-A

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 9,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-6420

  Bếp hồng ngoại Teka TR-6420

  Giá hãng 15,290.000
  Giá bán 12,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:605x515mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TB-6415

  Bếp hồng ngoại Teka TB-6415

  Giá hãng 14,399.000
  Giá bán 12,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:605x515mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

  Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

  Giá hãng 25,550.000
  Giá bán 16,870.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:576x505mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm