• Bếp hồng ngoại cata TT 603X

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603X

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  KT mặt kính:590x520mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-6320

  Bếp hồng ngoại Teka TR-6320

  Giá hãng 14,300.000
  Giá bán 12,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  KT bề mặt:600x510mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

  Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  KT mặt kính:592x522mm
  KT khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Malloca MR 593

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 16,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Fagor 2V-33TS

  Giá hãng 16,650.000
  Giá bán 11,655.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-330AS

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Bếp hồng ngoại Cata TT 5003X

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 7,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:600x435mm
  Kích thước khoét đá:580x415mm

 • Bếp hồng ngoại Cata T603/A

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603/A

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Teka TR-831HZ

  Bếp hồng ngoại Teka TR-831HZ

  Giá hãng 20,490.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước bề mặt:800x400mm
  Kích thước khoét đá:780x630mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Giá hãng 13,650.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1021B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1021B

  Giá hãng 15,500.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm